• AroCell
  • 5
  • News
  • 5
  • News
  • 5
  • IDL Biotech licensierar sin produktlinje för tumörmarkörer på den manuella plattformen radioimmunoassay till Beckman Coulter Diagnostics
News

IDL Biotech licensierar sin produktlinje för tumörmarkörer på den manuella plattformen radioimmunoassay till Beckman Coulter Diagnostics

Oct 2, 2019

IDL Biotech meddelar att de har tecknat ett avtal med Beckman Coulter om licensiering av IDL Biotechs samtliga tumörmarkörer på den manuella plattformen radioimmunoassay (IRMA). Licensavtalet ger Beckman Coulter globala försäljningsrättigheter och möjliggör för IDL att erhålla royalties. Avtalet har formellt undertecknats av Immunotech, ett dotterbolag till Beckman Coulter.

Läs pressmeddelandet här.