• Monitorering inom cancervården

Våran svenska hemsida är under uppbyggnad. Besök gärna den engelska sidan.

AroCell koncernen består av AroCell AB och IDL Biotech och är specialiserat inom onkologi och bakteriologi. Koncernen har en bred produktportfölj av olika tester som används av kliniker och sjukhus för att säkerställa att patienterna får bästa möjliga behandling.

PRECISION MONITORING INOM CANCERVÅRDEN

Hur svarar cancerpatienter på behandlingen?

Biomarkören TK1 kan hjälpa kliniker att få mer information och beslutsunderlag om hur en pågående behandling fungerar för en specifik patient.

CANCERBEHANDLING ÄR KOMPLICERAT, AROCELL TK 210 ELISA ÄR ENKELT ATT ANVÄNDA

AroCell TK 210 ELISA är ett test som mäter koncentrationen av TK1 i blodet. Testet är lätt att använda, robust och är kräver inte något specialiserat instrument.

SÅ HÄR FUNGERAR TK1

Ökad koncentration av TK1 1 blodet kan innebära ökad cellproliferering på grund av icke normal cellomsättning samt cellsönderfall triggat av till exempel cytostatika behandling. TK1 koncentrationen sjunker över tid då behandlingen tumören har avtagit i storlek och aktivitet. TK1 är en unik biomarkör som man enkelt kan mäta i ett blodprov med AroCell TK210 ELISA.

VARFÖR MÄTA TK1?

TK1 är ett protein vars koncentration i cellerna ökar i samband med DNA-syntes och celldelning. Mängden är som störst i samband med cellcykelns S-fas. Intresset för proteinet har kontinuerligt ökat inom cancerforskning, läkemedelsutveckling och klinisk onkolog.

Subscription for news and press releases

We use cookies to improve the user experience and gather anonymous visitor statistics. By using our website, you agree to the use of cookies.

I agree.