AroCell – En sammanfattning

AroCell är en svensk koncern som utvecklar, marknadsför och säljer blod- och urinprovstester. AroCell har hela infrastrukturen från egen forskning till produktion och försäljning, vilket görkoncernen unik för dess storlek.

Koncernen består av bolagen AroCell AB och IDL Biotech och är specialiserat inom onkologi och bakteriologi. Koncernen har en bred produktportfölj av olika tester som används av kliniker och sjukhus för att säkerställa att patienterna får bästa möjliga behandling. Produkterna är etablerade på olika marknader och koncernen har en lång erfarenhet av att sätta produkter på marknaden.

Inom onkologi mäter AroCells produkter biomarkörerna tymidinkinas 1 (TK1) och cytokeratiner i serum eller urin och finns som snabbtest (Rapid) samt labb-baserade tester. Biomarkörerna används för att stödja behandlingen av olika cancerformer så som bröst-, prostata- och urinblåsecancer. Mätningen av biomarkörer i kroppsvätskor som blod och urin är enkel att utföra och relativt billig jämfört med många andra tester som används idag.

AroCells produktportfölj inkluderar även ett bakteriologisk snabbtest, TUBEX® TF, för enkel och säker diagnos av tyfoidfeber. I länder med hög förekomst av tyfoidfeber är noggrann diagnostik och grundläggande antibiotikabehandling begränsade. Möjligheten att snabbt kunna ge en korrekt diagnos och behandling är inte bara livsavgörande för patienten utan kan även spara mycket pengar både för individen och för vården.

Vi vill erbjuda en portfölj av diagnostiska tester som på bästa sätt bidrar till att skapa förutsättningar för korta behandlingstider och ökad livskvalité. AroCells tester ska vara det självklara valet inom produktsegmenten på de marknader där vi är etablerade. Marknaden för våra produkter är stor och vi är än så länge en mindre aktör men med betydande tillväxtpotential.

AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North Growth Market.