AroCell – En sammanfattning

Tid är avgörande i samband med cancer behandling. I dag kan det ta månader att avgöra om en specifik behandlingsform är effektiv. Vårt mål är att förkorta detta avsevärt och att bidra till att varje patient får rätt vård vid rätt tillfälle.

AroCell AB är ett svenskt diagnostikföretag fokuserat på monitorering av patienter som lider av blod och bröstcancer samt andra solida tumörer. Vi utvecklar, tillverkar och säljer produkter som används för att mät koncentrationen av proteinet tymidinkinas 1 i blodet. Företaget, som är baserat i Uppsala, är noterat på NASDAQ First North Growth Market och har mer än 2 500 aktieägare.

Vi har en bred och stark portfölj med patent och patentansökningar som skyddar våra antikroppar och användningen av dessa samt vår produkt AroCell TK 210 ELISA. Produkten, som är CE-märkt, är robust och utvecklad för att på ett enkelt och snabbt sätt mäta tymidinkinas (TK1) i blodprover. Vår teknologi är konfigurerad som ett in vitro diagnostik kit ämnat för rutinanvändning i kliniska sjukhus- och servicelaboratorier, samt av forskare som utvecklar nya läkemedel inom bioteknik och läkemedelsindustrin.

Vår första produkt håller på att introduceras på marknaden. De huvudsakliga kunderna arbetar idag med läkemedelsutveckling och klinisk forskning. Det är vår ambition att vår produkt ska rutinmässigt användas kliniskt över tid. Detta ska uppnås genom att validera den kliniska nyttan i kliniska studier och samarbeten med opinionsledare. AroCell samarbetar också med distributörer för att få tillgång till kunskap om lokala marknader och kundkontakter.

Under 2018 licenserade AroCell ut sin teknologi till Roche Diagnostics, ett av världens ledande diagnostikbolag med fokus på cancersjukdomar. AroCell kommer att fortsätta att skapa efterfrågan för sin teknologi genom att söka samarbeten inom läkemedelsindustrin, med ledande cancerläkare och forskare, och med företag inom diagnostikindustrin som vill utöka sitt utbud av biomarkörer för cancerdiagnostik kopplade till redan installerade och sålda analysinstrument.

AroCell TK 210 ELISA – Ett enkelt och kostnadseffektivt diagnostiktest

Mätning av enzymet TK1 i blod för att monitorera progression och regression av cancertumörer är väl dokumenterat. AroCell TK 210 ELISA är en enkel metod att mäta alla former av TK1 i ett blodprov. Metoden kan automatiseras implementeras på standard laboratorierobotar för anpassad användning inom preklinisk och klinisk läkemedelsutveckling. Vid användning tillsammans med andra biomarkörer kan AroCell TK 210 ELISA hjälpa kliniker att fatta beslut relaterat till behandlingseffekt inom flera cancerområden.

CE-märkning – En kvalitetsstämpel och nödvändighet för att uppnå marknadsacceptans

AroCell registrerade AroCell TK 210 ELISA som CE-märkt hos Läkemedelsverket den 29 september 2015. CE-märkning är en kvalitetsstämpel och ett stort steg för att kunna validera produkten kliniskt och därmed uppnå marknadsacceptans och till slut lanseras som en diagnostikprodukt för rutinmässig användning. AroCell har för avsikt att fortsatt validera och upprätthålla sin CE-märkta produkt.