Ägare

10 största ägarna

Namn Antal aktier Kapital Röster Verifierat
Avanza Pension 4 282 134 5,66% 5,66% 2021-03-31
Nordnet Pensionsförsäkring 2 810 383 3,71% 3,71% 2021-03-31
Olle Stenfors 2 500 000 3,30% 3,30% 2021-03-31
Jon Eiken 2 202 000 2,91% 2,91% 2021-03-31
Mikael Lönn 2 000 000 2,64% 2,64% 2021-03-31
Bernhard Tribukait 1 594 296 2,11% 2,11% 2021-03-31
Gunvald Berger 1 587 465 2,10% 2,10% 2021-03-31
Handelsbanken Liv Försäkring AB 1 196 851 1,58% 1,58% 2021-03-31
Mio Malmberg 760 000 1,00% 1,00% 2021-03-31
Henri Juho Kristian Koivisto 744 051 0,98% 0,98% 2021-03-31
Totalt 10 19 677 180 25,99% 25,99%
Övriga 56 035 228 74,01% 74,01%
Totalt antal ägare 4 992 2021-03-31
Totalt antal aktier 75 712 408 2021-03-31