Ägare

10 största ägarna

Namn Antal aktier Kapital Röster Verifierat
Avanza Pension 5 105 701 6,74% 6,74% 2020-12-31
Nordnet Pensionsförsäkring 2 876 870 3,80% 3,80% 2020-12-31
Jon Eiken 2 202 000 2,91% 2,91% 2020-12-31
Mikael Lönn 2 000 000 2,64% 2,64% 2020-12-31
Bernhard Tribukait 1 594 296 2,11% 2,11% 2020-12-31
Gunvald Berger 1 587 465 2,10% 2,10% 2020-12-31
Olle Stenfors 1 500 000 1,98% 1,98% 2020-12-31
Handelsbanken Liv Försäkring AB 1 236 851 1,63% 1,63% 2020-12-31
Mio Malmberg 835 000 1,10% 1,10% 2020-12-31
Aduno AB 790 000 1,04% 1,04% 2020-12-31
Totalt 10 19 728 183 26,06% 26,06%
Övriga 55 984 225 73,94% 73,94%
Totalt antal ägare 5 126 2020-12-31
Totalt antal aktier 75 712 408 2020-12-31