Ägare

10 största ägarna

Namn Antal aktier Kapital Röster Verifierat
Labbex Förvaltnings AB 26 643 432 11,57% 11,57% 2022-06-28
Greg Dingizian 15 600 000 6,77% 6,77% 2022-06-28
Avanza Pension 15 273 494 6,63% 6,63% 2022-06-28
Nordnet Pensionsförsäkring 10 246 656 4,45% 4,45% 2022-06-28
Jon Eiken 6 237 984 2,71% 2,71% 2022-06-28
Mikael Lönn 5 020 537 2,18% 2,18% 2022-06-28
Gerhard Dal 4 647 513 2,02% 2,02% 2022-06-28
Gunvald Berger 3 724 237 1,62% 1,62% 2022-06-28
Didrik Hamilton 3 110 913 1,35% 1,35% 2022-06-28
Olle Stenfors 3 000 000 1,30% 1,30% 2022-06-28
Totalt 10 93 504 766 40,59% 40,59%
Övriga 136 856 300 59,41% 59,41%
Totalt antal ägare 6 491 2022-06-30
Totalt antal aktier 230 361 066 2022-07-31

Källa: Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.