Pressmeddelanden


UBC® Rapid är nu verifierad på en ny instrumentläsare

AroCell meddelar idag att deras kvantitativa point-of-care (POC) onkologiprodukt UBC® Rapid har verifierats för resultattolkning på ett nytt instrument, Cube Reader(kubläsaren). Genom att differentiera UBC® Rapid och möta slutanvändarnas olika behov ökar möjligheten för en mer utbredd användning.

Cube Reader tillverkas av samma företag (Chembio Diagnostics Inc.) som concile Ω100 läsaren, som för närvarande är det enda instrumentet som används för tolkning av UBC® Rapid. Cube Reader är en användarvänlig, portabel, handhållen enhet som kompletterar den nu använda concile Ω100 genom att bättre passa patientnära testning på de enklaste vårdplatserna.
 
"Introduktionen av Cube Reader till UBC Rapid öppnar nya segment av marknaden genom att kunna erbjuda ett mer kostnadseffektivt och enkelt alternativ till mindre sjukvårdsinrättningar. Genom att kontinuerligt utvärdera och förbättra UBC Rapid hoppas vi kunna flytta sjukvården närmare patienten och på så sätt minska väntetiden, patientoro och vårdsbörda”, säger Erik Nyberg, Product Manager för snabbtester på AroCell.
 
Urinblåscancer har den högsta behandlingskostnaden över livstid per patient på grund av hög sannolikhet för återfall och långvarig invasiv uppföljning. Tyvärr kommer behovet av kostnadseffektiva, icke-invasiva och enkla POC-verktyg för att minimera sjukvårdsbördan, att öka på grund av en åldrande befolkning i hela världen. Användningen av UBC® Rapid skulle minska denna börda på grund av dess mångsidighet, både som ett hjälpmedel vid diagnos och under den långa uppföljningsperioden.
 
UBC® Rapid är en kvantitativ lateralt flödes immunanalys för patientnära testning med användningsområdet att hjälpa till att diagnostisera och övervaka blåscancerpatienter genom att detektera lösliga fragment av cytokeratin 8 och 18. CK8 och CK18 är intercellulära proteiner som uttrycks i de flesta epitelceller och frisätts i urinen på grund av apoptos och nekros. De förhöjda nivåerna av cytokeratinfragment i urinprovet är en indikation på epiteltumörcellaktivitet. Därav är UBC® Rapid en kraftfull diagnostisk parameter vid primär diagnos och uppföljning av urinblåscancer, speciellt för aggressiva tumörer icke-muskelinvasiva höggradiga tumörer och tumörer av typen carcinom in situ (CIS). Testet finns i två versioner, den första är en kvantitativ version som läses av med hjälp av en läsare och den andra är endast för visuell avläsning.