Insynshandel

Insynspersoner

Insynsägare Insynsperson Befattning Antal aktier Kapital Röster Värde Verifierat
Filip Fogdestam Filip Fogdestam Annan befattning 314 928 0,42% 0,42% 0.88 MSEK 2021-01-18
Michael Brobjer Michael Brobjer VD 170 790 0,23% 0,23% 0.48 MSEK 2021-01-15
Anders Hultman Anders Hultman Annan befattning 140 000 0,18% 0,18% 0.39 MSEK 2021-01-19
Claes Post Claes Post Styrelseordförande 136 345 0,18% 0,18% 0.38 MSEK 2021-01-18
Ann Hammarstrand Ann Hammarstrand Annan befattning 27 773 0,07% 0,07% 0.08 MSEK 2018-06-30
Alf Malmberg Alf Malmberg Annan befattning 16 800 0,02% 0,02% 0.05 MSEK 2019-11-29
Kiran Kumar Jagarlamudi Kiran Kumar Jagarlamudi Annan befattning 10 000 0,01% 0,01% 0.03 MSEK 2020-03-31
Totalt 816 636 1,11% 1,11% 2.29 MSEK

Insynstransaktioner

Rapporterat Insynsperson Instrument Typ Förändring Pris Relativ förändring Innehav Transaktionsdatum
2021-01-19 12:05 Anders Hultman AROC Förvärv +20 000 +16,7% 140 000 2021-01-19
2021-01-18 17:35 Filip Fogdestam AROC Förvärv +35 000 +12,5% 314 928 2021-01-18
2021-01-18 10:45 Claes Post AROC Förvärv +25 000 +22,5% 136 345 2021-01-18
2021-01-15 15:00 Michael Brobjer AROC Förvärv +19 427 +12,8% 170 790 2021-01-15
2020-03-10 11:47 Michael Brobjer AROC Förvärv +50 000 +49,3% 151 363 2020-03-10
2019-11-19 17:08 Michael Brobjer AROC Förvärv +20 000 +46,7% 62 818 2019-11-19
2019-11-07 15:37 Filip Fogdestam AROC Förvärv +75 000 +80,7% 167 958 2019-11-07
2019-11-06 12:05 Filip Fogdestam AROC Förvärv +45 000 +93,8% 92 958 2019-11-06
2019-05-29 10:25 Michael Brobjer AROC Förvärv +3 000 +7,5% 42 818 2019-05-27
2019-01-18 16:45 Kiran Kumar Jagarlamudi AROC Förvärv +3 100 -100,0% - 2019-01-18
2018-12-06 16:27 Skepparhagen AB AROC Förvärv +4 769 +8,6% 60 000 2018-12-06
2018-12-05 13:33 Skepparhagen AB AROC Förvärv +7 831 +16,5% 55 231 2018-12-05
2018-11-28 14:07 Skepparhagen AB AROC Förvärv +10 000 +26,7% 47 400 2018-11-28
2018-11-26 19:35 Michael Brobjer AROC Förvärv +9 818 +32,7% 39 818 2018-11-26
2018-11-21 19:57 Skepparhagen AB AROC Förvärv +10 000 +36,5% 37 400 2018-11-21
2018-11-16 01:00 Filip Fogdestam AROC Förvärv +15 000 -100,0% - 2018-11-16
2018-11-15 01:00 Skepparhagen AB AROC Förvärv +7 400 -100,0% - 2018-11-15
2018-11-14 01:00 Johan von Heijne AROC Förvärv +6 000 -100,0% - 2018-11-14
2018-11-14 01:00 Skepparhagen AB AROC Förvärv +20 000 -100,0% - 2018-11-14
2018-11-14 01:00 Michael Brobjer AROC Förvärv +30 000 -100,0% - 2018-11-14
2018-09-04 02:00 Johan von Heijne AROC Förvärv +4 000 -100,0% - 2018-09-04
2018-05-11 02:00 Ann Hammarstrand AROC Förvärv +2 500 -100,0% - 2017-03-30
2018-05-11 02:00 Ann Hammarstrand AROC Förvärv +1 000 -100,0% - 2017-05-16
2018-05-11 02:00 Ann Hammarstrand AROC Förvärv +1 000 -100,0% - 2017-05-16
2018-05-11 02:00 Ann Hammarstrand AROC Förvärv +1 000 -100,0% - 2017-05-16
2018-05-09 02:00 Ann Hammarstrand AROC Förvärv +3 000 -100,0% - 2018-05-08
2018-05-09 02:00 Ann Hammarstrand AROC Förvärv +6 000 -100,0% - 2018-05-07
2018-05-07 02:00 Jan Stålemark aktie Förvärv +11 000 -100,0% - 2018-05-07
2018-05-07 02:00 Jan Stålemark Aktie Förvärv +40 000 -100,0% - 2018-05-04
2018-05-07 02:00 Jan Stålemark Aktie Förvärv +20 000 -100,0% - 2018-05-04
2018-05-07 02:00 Jan Stålemark aktie Avyttring -10 500 -100,0% - 2018-05-07
2017-03-02 01:00 Ann Hammarstrand AROC 0003883990 Förvärv +2 500 -100,0% - 2017-03-02
2015-11-13 01:00 Lotta Nordin AROC Förvärv +2 200 -100,0% - 2015-11-11
2015-07-28 02:00 Lotta Nordin AROC Förvärv +3 000 -100,0% - 2015-07-27
2015-07-27 02:00 Lotta Nordin AROC Förvärv +1 575 -100,0% - 2015-07-24
2015-07-27 02:00 Lotta Nordin AROC Förvärv +425 -100,0% - 2015-07-23
2015-07-17 02:00 Lotta Nordin AROC Förvärv +2 000 -100,0% - 2015-07-17
2015-05-28 02:00 Alf Malmberg AROC Förvärv +5 000 -100,0% - 2015-05-28
2015-04-27 02:00 Jan Mellberg AROC Förvärv +30 000 -100,0% - 2015-04-24
2015-03-20 01:00 Lotta Nordin AROC Förvärv +2 151 -100,0% - 2015-03-19
2015-03-19 01:00 Lotta Nordin AROC Förvärv +544 -100,0% - 2015-03-17
2015-03-18 01:00 Lotta Nordin AROC Förvärv +11 110 -100,0% - 2015-03-17
2015-03-17 01:00 Lotta Nordin AROC Förvärv +2 620 -100,0% - 2015-03-16
2015-02-23 01:00 Filip Fogdestam AROC Förvärv +4 800 -100,0% - 2015-02-18
2015-02-04 01:00 Lotta Nordin AROC Förvärv +1 799 -100,0% - 2015-02-02
2014-10-01 02:00 Staffan Eriksson AROC Förvärv +242 340 -100,0% - 2014-09-24
2014-10-01 02:00 Staffan Eriksson AROC Avyttring -242 340 -100,0% - 2014-09-24
2014-03-24 01:00 Arne Ferstad AROC Förvärv +704 201 -100,0% - 2014-03-22
2014-03-24 01:00 Arne Ferstad AROC Avyttring -704 201 -100,0% - 2014-03-22
2012-12-03 01:00 Håkan Englund AROC Förvärv +25 000 -100,0% - 2012-11-28

Insynstransaktioner

Rapporterat Insynsperson Instrument Typ Förändring Pris Relativ förändring Innehav Transaktionsdatum
2020-01-09 16:24 Michael Brobjer AROC Teckning +10 000 +10,9% 101 363 2020-01-09
2019-12-11 22:47 Claes Post AROC Förvärv +50 000 Ny 50 000 2019-12-11
2019-12-06 22:03 Filip Fogdestam AROC Teckning +111 970 +66,7% 279 928 2019-12-04
2019-12-06 14:46 Michael Brobjer AROC Teckning +28 545 +45,4% 91 363 2019-12-05
2019-12-06 13:57 Anders Hultman AROC Teckning +60 000 +100,0% 120 000 2019-12-04
2019-12-01 11:41 Alf Malmberg AROC Teckning +4 480 +36,4% 16 800 2019-11-29
2019-12-01 11:38 Alf Malmberg AROC Teckning +5 599 +83,3% 12 320 2019-11-29
2019-11-26 16:49 Anders Hultman AROC Förvärv +60 000 +100,0% 120 000 2019-11-26
2019-06-20 17:32 Kiran Kumar Jagarlamudi Tekcningsoptioner 2019 Arocell AB Förvärv +100 000 -100,0% - 2019-06-19
2019-06-19 16:11 Alona Nyberg Teckningsoptioner 2019 Arocell AB Förvärv +100 000 -100,0% - 2019-06-19
2019-06-19 16:10 Gunnar Steineck Teckningsoption 2019 AroCell AB Tilldelning +100 000 -100,0% - 2019-06-19
2019-06-19 13:48 Claes Post Teckningsoptioner 2019 Arocell AB Förvärv +100 000 -100,0% - 2019-06-19
2019-06-19 13:48 Staffan Eriksson Teckningsoptioner 2019 Arocell AB Förvärv +100 000 -100,0% - 2019-06-19
2019-06-19 13:48 Karin Eriksson-Vidblom Teckningsoptioner 2019 Arocell AB Förvärv +100 000 -100,0% - 2019-06-19
2019-06-19 13:26 Anders Hultman Teckningsoptioner 2019 Arocell AB Förvärv +300 000 -100,0% - 2019-06-19
2019-06-19 13:22 Michael Brobjer Teckningsoptioner 2019 Arocell AB Förvärv +400 000 -100,0% - 2019-06-19
2018-05-31 02:00 Staffan Eriksson TR Avyttring -41 194 -100,0% - 2018-04-26
2018-05-08 02:00 Ann Hammarstrand BTA Förvärv +3 273 -100,0% - 2018-05-07
2018-05-02 02:00 Staffan Eriksson BTA Förvärv +30 768 -100,0% - 2018-04-25