Styrelsen

Claes Post

Claes Post

Ordförande, Apotekar. Dr, Professor

Claes Post har en Apotekarexamen från Uppsala universitet, farmacie doktor från Linköpings universitet, docent i neurofarmakologi och anestesiologi från Uppsala universitet, och adjungerad professor i neurofarmakologi vid Linköpings universitet. Mellan 1981 och 1994 var han Vice President inom preklinik på Astra Pain Control och Astra Draco, mellan åren 1994 och 1997 var han Senior Vice President inom preklinisk och klinisk CNS läkemedelsforskning och utveckling, samt medicinsk chef för CNS på Pharmacia i Milano, Italien. Han har även varit VD för flera nystartade företag inom läkemedelsbranschen, varit engagerad i universitetsbaserad tekniköverföring, samt Investment Manager på ALMI INVEST AB. Han är styrelseledamot i fyra Life Science-företag och har publicerat mer än 140 artiklar i kvalitetsgranskade vetenskapliga tidskrifter, samt varit mentor och handledare för läkarstudenter och doktorander.

Styrelseledamot sedan 2017.

Innehav i AroCell: 136 345 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och i förhållande till större aktieägare.

Eva Nordström

Eva Nordström

Doktor

Eva har disputerat inom immunologi under Prof. Erna Möller vid Stockholms universitet och arbetar för närvarande som Seniorforskare på BioArctic AB. Hon har en bred vetenskaplig erfarenhet från analysutveckling, hybridomgenerering och immunanalyser.

Styrelseledamot sedan 2020.

Innehav i AroCell: 10 706st.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och i förhållande till större aktieägare.

Agneta Franksson

Agneta Franksson

MBA, M.Sc.

Agneta Franksson har en MBA från Uppsala universitet och en magisterexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Agneta har erfarenhet från två VD-tjänster, Vita Nova Ventures AB (publ) och Falck Ambulans AB samt mer än 25 års erfarenhet från forskning, kliniska prövningar, produkt / serviceutveckling och internationell försäljning och marknadsföring.

Sedan 2006 har hon drivit sitt eget managementkonsultföretag med inriktning på strategisk utveckling och planer, projektledning, varumärkesarbete, värdegrundsutveckling och genomförande av strategier för marknadslanseringar. Agneta har varit med i flera styrelser under de senaste 12 åren. Idag är hon styrelseledamot i Blekinge Tekniska Högskola och är styrelseordförande i Specialplast Wensbo AB och HoofStep AB. Hon har även fått ett nationellt pris “Supergasell 2016” (Dagens Industri).

Styrelseledamot sedan 2017

Innehav i AroCell: noll aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och i förhållande till större aktieägare.

Karin Eriksson-Widblom

Karin Eriksson-Widblom

M.Sc.

Karin Eriksson-Widblom har arbetat som ”Director Sales and Marketing” på Fujirebio Diagnostics AB under flera år och har tidigare haft olika befattningarna på bl. a. EniChem och Nolato Medical. Karin har därför omfattande erfarenhet av marknadsföring och försäljning av biomarkörer inriktade på onkologi.

Styrelseledamot sedan 2019

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och i förhållande till större aktieägare.

Charlotta Ljungqvist

Charlotta Ljungqvist

Doktor

Charlotta Ljungqvist är styrelseledamot och vd för Cytiva Testa Center AB. Hon är också styrelseledamot i BioArctic AB, Genovis Aktiebolag, Atlas Antibodies AB, SwedenBio Service AB och 4L Bioconsulting AB. Tidigare har hon chef för R&D BioProcess GE Life Sciences på GE Healthcare. Hon har en doktorsexamen i biokemi från Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Under2007/2008 var hon vd för IMEA AB, ett bioteknikföretag som ägnar sig åt att utveckla biologiska läkemedel. Innan dess var Charlotta Ljungqvist ansvarig för Biopharmaceutical Contract Manufacturing Organization inom Biovitrum under åren 2001–2007. Övriga befattningar inkluderar projektledande befattningar inom Pharmacia Corp och Pharmacia & Upjohn.

Styrelseledamot sedan 2021

Innehav i AroCell: 0.