Styrelsen

Johan Häggblad

Johan Häggblad

Ordförande, Ph.D.

Johan Häggblad har mer än 30 års erfarenhet av läkemedelsbranschen i ledande befattningar. Johan är Chief Scientific Officer på Calliditas. Innan dess tjänstgjorde han som VD i Pharmalink mellan 2007 och 2017. Han har tidigare innehaft ledande befattningar på NeuroNova (2001-2007), Pharmacia Corporation (1997-2001), och Karo Bio AB (1989-1997). Johan har en doktorsexamen i neurokemi och neurotoxikologi från Stockholm Universitet och gjorde sin postdoc i farmakologi och fysiologi vid New York University och University of Oxford.

Styrelseledamot sedan 2022.

Innehav i AroCell: noll aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och i förhållande till större aktieägare.

Eva Nordström

Eva Nordström

Ph.D.

Eva har disputerat inom immunologi under Prof. Erna Möller vid Stockholms universitet och arbetar för närvarande som Seniorforskare på BioArctic AB. Hon har en bred vetenskaplig erfarenhet från analysutveckling, hybridomgenerering och immunanalyser.

Styrelseledamot sedan 2020.

Innehav i AroCell: 72 470 st.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och i förhållande till större aktieägare.

Charlotta Ljungqvist

Charlotta Ljungqvist

Ph.D.

Charlotta Ljungqvist är även styrelseledamot i NorthXBiologics, BioLamina, BioArctic AB, Genovis Aktiebolag, Atlas Antibodies AB, SwedenBio Service AB och 4L Bioconsulting AB. Tidigare har hon chef för R&D BioProcess GE Life Sciences på GE Healthcare. Hon har en doktorsexamen i biokemi från Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Under2007/2008 var hon vd för IMEA AB, ett bioteknikföretag som ägnar sig åt att utveckla biologiska läkemedel. Innan dess var Charlotta Ljungqvist ansvarig för Biopharmaceutical Contract Manufacturing Organization inom Biovitrum under åren 2001–2007. Övriga befattningar inkluderar projektledande befattningar inom Pharmacia Corp och Pharmacia & Upjohn.

Styrelseledamot sedan 2021.

Innehav i AroCell: noll aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och i förhållande till större aktieägare.

Max Pihlqvist

Max Pihlqvist

M.B.A.

Max Pihlqvist har en magisterexamen i företagsekonomi från Lunds universitet och en betydande erfarenhet från laboratorie- och diagnostikbranschen. Max Pihlqvist har tidigare erfarenhet från IDL Biotech som styrelseledamot under åren 2017-2019.
Idag arbetar Max som vice VD för Svenska Labex AB koncernen med dotterbolag i Norge och Danmark och är styrelseordförande i Labbex förvaltnings AB, Norsk Labex AS, Labex APS och Labex Reagens AB.

Styrelseledamot sedan 2022.

Innehav i AroCell: noll aktier.

Är beroende i förhållande till en av bolagets större ägare.

Agneta Tufvesson Alm

Agneta Tufvesson Alm

B.S.Chem.

Agneta Tufvesson Alm har mer än 30 års erfarenhet av internationell försäljning och marknadsföring samt erfarenhet av direktförsäljning i Norden och Storbritannien, region och key account management i Europa, Afrika och Mellanöstern. Agneta har arbetat med uppbyggnad av distributionsnätverk, kontraktsförhandlingar, ledning av försäljnings- och kundtjänstteam. Hon arbetar idag på Kemira Kemi AB och har tidigare innehaft roller på bland annat HemoCue AB, Thermo Quest och Kabi Pharmacia. Agneta har en kandidatexamen i kemi från Lunds universitet.

Styrelseledamot sedan 2022.

Innehav i AroCell: noll aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och i förhållande till större aktieägare.