Aktien

AroCells aktier handlas sedan den 30 juni 2016 på Nasdaq First North Sweden.

Bolaget har ett registrerat aktiekapital på 3.942.744,50 SEK fördelat på 39.427.445 aktier.

Aktiernas kvotvärde är 0,10 SEK per aktie.

Handelsinformation

Aktienamn AroCell
Kortnamn (ticker) på Nasdaq Stockholm AROC
ISIN-kod SE0003883990
LEI-kod 549300RF3VQBLGOJ7J46

Aktierna registreras av Euroclear Sweden AB.

För mer information om AroCell på Nasdaq First North