Patent förstärker AroCells möjligheter på den amerikanska marknaden

Download as PDF (English)

Ladda ner som PDF (Svenska)

AroCell har meddelats att det amerikanska patentverket avser att godkänna bolagets patentansökan nr. 15/105,999 ”Monoclonal Anti-TK1 Antibodies”. Patentansökan avser AroCells monoklonala antikroppar som möjliggör en specifik och känslig koncentrationsmätning av tymidinkinas 1 i blod.

”Det är glädjande att det amerikanska patentverket har meddelat att de avser godkänna vår patentansökan, säger Johan von Heijne, tf VD AroCell. Detta stärker vår patentposition i USA och ökar AroCells attraktivitet som licenspartner. Vi arbetar nu vidare med vår patentportfölj för att ytterligare skydda och bredda vår affär”, fortsätter von Heijne.

För ytterligare information:
Johan von Heijne, tillförordnad VD
Telefon: 0705-95 15 10
E-post: johan.vonheijne@arocell.com

Denna information är sådan information som AroCell AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Johan von Heijnes försorg, den 29 augusti, 2018 kl. 15:15

 

Kort om AroCell

AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinet Thymidine Kinase 1 (TK1) i blodprov. TK 210™ ELISA-testet ger värdefull information som kommer att kunna hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser.