AroCells valberedning har haft sitt första möte

Valberedningen består av de tre största aktieägarna per den 30 september 2017 samt styrelsens ordförande.

I valberedningen ingår Bernhard Tribukait som representerar eget aktieinnehav, Staffan Eriksson som representerar eget och bolagsrelaterade aktieinnehav, Jon Eiken som representerar eget aktieinnehav samt Claes Post styrelsens ordförande.

Valberedningen representerar tillsammans ca 10,3 procent av aktieägarnas röster i AroCell AB (publ).

  • Jon Eiken har utsetts till ordförande i valberedningen
  • Årsstämman kommer att hållas i Uppsala den 15 juni 2018
  • Aktieägare som vill kontakta valberedningen kan göra det via e-post till info@arocell.com eller brev till: Nominera kommittén AroCell AB (publ) Virdings allé 32B, 754 50 UPPSALA

Om AroCell

AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinet Thymidine Kinase 1 (TK1) i ett blodprov. TK 210™ ELISA-testet ger värdefull information som kan hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten.

AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser.

För mer information, se www.arocell.com.