AroCell rekryterar ny CFO

Ann Hammarstrand har valt att avsluta sin roll som CFO för nya utmaningar utanför AroCell.

Ann Hammarstrand har valt att avsluta sin roll som CFO för att söka nya utmaningar utanför AroCell. ”Jag vill tacka Ann för hennes ambitiösa och noggranna arbete för AroCell och samtidigt önska henne lycka till i framtida utmaningar”, säger Johan von Heijne, tf VD och styrelseledamot i AroCell. Processen att hitta en ersättare är i full gång. Ann Hammarstrand slutar som CFO under hösten2018.

Arocell har under året etablerat flera kommersiella partners så som sydkoreanska Green Cross Cell och nu senast framgångsrikt licenserat ut teknologin till ett av världens största diagnostik företag Roche Diagnostics.

”Det finns en betydande potential AroCells teknologi och affärsrelationer”, säger Claes Post, styrelseordförande i AroCell AB. ”Bolaget vill nu accelerera kommersialiseringen genom att fördjupa de befintliga och etablera nya partnerskap. Bolaget har också för avsikt att bredda tillämpningarna för TK1 analys. Styrelsen avser presentera en ny permanent ledning under hösten med rätt profil att realisera Arocells fulla potential”, fortsätter Claes Post.

För ytterligare information:

Claes Post, Styrelseordförande
Telefon: 073-656 92 28
E-post: claes.post@arocell.com

Johan von Heijne, Tillförordnad VD
Telefon: 0705-95 15 10
E-post: johan.vonheijne@arocell.com

Denna information är sådan information som AroCell AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Claes Posts försorg, för offentliggörande den 10 juli. 2018 kl. 08.00

Ladda ner som PDF

Kort om AroCell

AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinet Thymidine Kinase 1 (TK1) i blodprov. TK 210™ ELISA-testet ger värdefull information som kommer att kunna hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser.