Anders Hultman ny CFO för AroCell

Anders Hultman har utsetts till ny Chief Financial Officer hos AroCell från december, 2018. Anders kommer att tillföra AroCell både finansiell kompetens och affärsmannaskap.

Anders Hultman, född 1974, kommer närmast från Calliditas Therapeutics AB (före detta Pharmalink) där han verkat som CFO och senast som finance director med ansvar att koordinera bolagets IPO och listning på NASDAQ Stockholm Main Market. Anders är ekonom och har tidigare haft ledande befattningar inom Datametrix, ett dotterbolag till Tele2, samt operativa roller inom Tele2 AB. Anders har en bred erfarenhetsprofil, är väl förtrogen med NASDAQs regelverk och har en dokumenterad förmåga att få saker gjorda.

”Anders har mycket energi, en förmåga att kombinera kunskap och affärsmässighet, och håller koll både på siffrorna och affärerna. Vi i styrelsen är övertygade om att Anders kommer att kunna bidra till ökad affärsmässighet och tempo i genomförandet av affärsplanen” kommenterar Claes Post, ordförande i AroCell AB.

Anders Hultman har också en bakgrund som affärsjournalist på Reuters.

För ytterligare information:

Claes Post, Styrelseordförande
Telefon: 073-656 92 28
E-post: claes.post@arocell.com

Johan von Heijne, VD
Telefon: 0705-95 15 10
E-post: johan.vonheijne@arocell.com

Denna information är sådan information som AroCell AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Claes Posts försorg, för offentliggörande den 30 augusti. 2018 kl. 15.45.

Ladda ner som PDF

Kort om AroCell

AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinet Thymidine Kinase 1 (TK1) i blodprov. TK 210™ ELISA-testet ger värdefull information som kommer att kunna hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser.

För mer information, se www.arocell.com.