Ny PROMIX abstrakt presenteras på ESMO Asia i Singapore 22 november

Att erhålla ett tidigt terapisvar vid cancerbehandling är viktigt inom den individualiserade terapin. En koppling har nyligen hittats mellan patologisk respons i bröstcancer (BC) och måttet på cellförlust som är baserat på nivåer av tymidinkinas 1 (sTK1) i serum och tumör volymen.

Abstrakt med titeln “Tumour response to neoadjuvant chemotherapy in breast cancer: Routine pathologic markers improve the predictive power of a cell-loss metric based on release of thymidine kinase 1 into blood” kommer att presenteras av Bernard Tribukait på ESMO Asia kongressen.

Syftet var att fastställa om den prediktiva effekten av cellförlust värdet kan förbättras ytterligare genom tumörens baslinjedata. Studien omfattade 58 kvinnor med lokaliserad BC och behandlades med neoadjuvant epirubicin/docetaxel i sex cykler, kompletterat med bevacizumab i cykel tre till sex. Cellförlust värdet, som definieras som förhållandet mellan sTK1 (ng/ml) och tumör volymen (cm3), erhölls före och 48 timmar efter cykel två. STK1 mättes med AroCell TK 210 ELISA.

Om Tymidinkinas 1
Tymidinkinas 1 (TK1) är ett viktigt enzym i DNA syntesen. Den är uppreglerad under den sena G1 fasen och tidiga S fasen i cellcykeln. TK1 närvaro i celler är en indikator på en aktiv cellproliferation, och ökade nivåer i blodet kan indikera en celldöd av celler med aktiv cellproliferation till följd av, till exempel, terapeutisk cellgiftsbehandling.

Om TK 210 ELISA
AroCell TK 210 ELISA är ett kvantitativt immunoassay för mätning av tymidinkinas 1 (TK1) i blod. ELISA-formatet är enkelt, robust och kräver ingen speciell instrumentering för att utföras och kan enkelt inkorporeras i standard laboratorieprocesser. Genom att använda monoklonala antikroppar specifika för TK1 epitopen, TK 210, ger AroCell TK 210 ELISA en förbättrad känslighet och specificitet till analysen av denna viktiga biomarkör. AroCell TK 210 ELISA ger nya möjligheter att följa behandlingsresultat och återfall hos personer med hematologiska och solida tumörer.