Ledning

Anders Hultman

Anders Hultman

CEO sedan 2021

Anders Hultman startade sin anställning på AroCell 2018. Han har mer än 15 års erfarenhet från ledande och exekutiva positioner inom finans, försäljning och marknadsföring. Vidare har han omfattande internationell erfarenhet från ett antal ledande befattningar såsom CFO, Sales Director, Product Marketing Director och CEO inom läkemedel, IT-, telecom och e-handelsbolag. Han har också arbetat som journalist hos Reuters och har grundat flera bolag. Anders har ekonomie kandidatexamen från Uppsala universitet.

Aktieinnehav i AroCell: 150 000 aktier.

Michael Brobjer

Michael Brobjer

Chief Commercial Officer sedan 2021

Michael är en affärsorienterad och flexibel ledare med stor erfarenhet från Life Science och läkemedelsindustrin. Michael har arbetat med utveckling av läkemedel på olika ledningsnivåer på KabiGen, Pharmacia och Pharmacia & UpJohn. Michael har också arbetat med affärsutveckling, försäljning och marknadsföring på Biovitrum (idag sobi) och som marknadschef på APL (Apotek Produktion & Laboratorier). Innan Michael kom till AroCell var han VD för Karessa Pharma, ett First North listat utvecklingsbolag i klinisk fas. Har en M Sc.

Aktieinnehav i AroCell: 170 790 aktier.

PETER LÖWENDAHL

PETER LÖWENDAHL

Regulatory Affairs director sedan 2019

Peter Löwendahl har 30 års erfarenhet av arbete inom regulatoriska frågor. Han har tidigare varit koncernansvarig för kvalitet och regulatoriska frågor på Elekta AB samt globalt ansvarig för regulatoriska frågor inom GE Healthcares avdelning för life science. Peter Löwendahl arbetar sedan 2016 som senior konsult och rådgivare för Hoff & Lowendahl AB.

Aktieinnehav: 0 aktier.

Marianne Alksnis

Marianne Alksnis

Senior Sales Director sedan 2020

Marianne Alksnis har mer än 20 års internationell erfarenhet av affärsutveckling och försäljning inom livsmedelsindustrin. Marianne har haft olika kommersiella positioner i företag som Karo Bio (idag Karo Pharma), Biotage, Mercodia och Calmark med ett affärsinriktat diagnostik och läkemedelsutveckling. Hon har också erfarenhet som företagskonsult inom kommersialisering av innovationer. Marianne har en kandidatexamen. inom molekylärbiologi och en MBA i internationell företagsledning.

Aktieinnehav: 0 aktier.

Gunnar Steineck

Gunnar Steineck

Chief Medical Officer (CMO) sedan 2020

Gunnar Steineck har mer än 30 års erfarenhet av forskning inom medicin. Han studerade matematik, statistik och medicin vid Uppsala universitet och därefter onkologi och strålbehandling vid Karolinska Universitetssjukhuset. Efter doktorsexamen genomförde Gunnar Post-doktorstudier vid Memorial Sloan-Kettering Cancer Center i New York. 2002 utsågs han till professor vid Karolinska Institutet och 2004 accepterade han en professorstjänst i klinisk cancerepidemiologi vid Göteborgs universitet med forskningsprogram inriktat på botemedel mot cancer med återställd hälsa. Gunnar Steineck har publicerat mer än 300 artiklar i kvalitetsgranskade vetenskapliga tidskrifter.

Aktieinnehav: 0 aktier.

Jonas Söderholm

Jonas Söderholm

Global Medical Lead sedan 2021

Jonas har 9 års erfarenhet av läkemedelsindustrin både lokalt på AbbVie Scandinavia (Stockholm, Sverige) och internationellt på Inovio Pharmaceuticals (San Diego, CA, USA). På AbbVie så jobbade han med flera framgångsrika lanseringar, både av nya läkemedel och nya indikationer av redan godkända läkemedel. Han har en Magisterexamen i molekylär cellbiologi från Södertörns Högskola, PhD i virologi från Karolinska Institutet, en kandidatexamen i ekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, samt docent vid Karolinska Institutet. Jonas har publicerat mer än 20 vetenskapliga artiklar i vetenskapliga tidskrifter och är anknuten forskare vid Karolinska Institutet.

Aktieinnehav: 3 393 aktier.

KIRAN KUMAR JAGARLAMUDI

KIRAN KUMAR JAGARLAMUDI

Research Director sedan 2015

Kiran har en kandidatexamen i veterinärvetenskap från College of Veterinary Sciences, Hyderabad, India. Han har även en magisterexamen i djurvetenskap vid Svenska jordbruksuniversitetet i Uppsala Sverige och en doktor examen i veterinärmedicin (biokemi) 2015 vid samma institution. Sedan 2010 har han arbetat med olika biokemiska aspekter av cell- och serumformer av Tymidinkinas 1 (TK1) från såväl människor som hundar. Han var också involverad i utvärderingen av tidiga versioner av AroCell TK 210 ELISA-satser och karakterisering av TK1-antikroppar.

Aktieinnehav: 5 200 aktier.

ALONA NYBERG

ALONA NYBERG

Marketing Director sedan 2019

Alona har studerat Civilingenjörsprogramet i molecylär bioteknik vid Uppsala Univeristet, samt Entrepenörskap på Entreprenörsskolan. Hon har jobbar som konsult på Uppstuk samt på Thermo Fischer Scientific innan hon började på AroCell AB.

Aktieinnehav: 666 aktier.

FILIP FOGDESTAM

FILIP FOGDESTAM

Logistics Director sedan 2014

Filip driver en konsultverksamhet och arbetar med olika life science start-ups sedan 2012. Hans tidigare erfarenhet inkluderar Marketing Director samt General Manager för MAIIA Diagnostics AB, och han har även arbetat för Phadia AB och inom telekomsektorn. Filip har studerat företagsekonomi vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet och entreprenörskap och affärsacceleration i London, Storbritannien.

Aktieinnehav: 314 928 aktier.

 ALF MALMBERG

ALF MALMBERG

Quality Assurance Director sedan 2014

Alf Malmberg har arbetat inom medicinteknisk verksamhet i 30 år. Främst i Carmeda AB med början med produktutveckling och sedan 1987 QA&RA Manager. Sedan 2004 är Alf Malmberg Senior QA & RA Consultant, som designar och implementerar kvalitetssystem och tekniska filer för små och medelstora företag.

Aktieinnehav: 45 199 aktier.