TK 210 ELISA jämfört med andra metoder

En ny studie som jämför TK 210™ ELISA med aktivitetsbaserade assays utvecklade att mäta TK1 i serum, visar en hög korrelation mellan metoderna när prover från personer med hematologiska maligniteter analyseras. Studien kommer att presenteras på ISOBM i Hamburg, november 2018.

Ett abstract med titeln ” A performance evaluation of three currently used thymidine kinase 1 assays in sera from patients with hematological malignancies shows high concordance”, författat av Staffan Eriksson et al., har accepterats och kommer att presenteras vid ISOBM (International Society of Onkologi and BioMarkers) kongressen i Hamburg den 24-27 november 2018.

Studien visar funktionell prestanda och jämför TK 210 ELISA med metoder som är baserade på enzymaktivitet, såsom LIAISON® Thymidine Kinase och 3H-dThd phosphorylation metoden. Studien är baserad på mätning av TK1 koncentration i serumprover från personer med hematologiska maligniteter och friska bloddonatorer. Resultaten visar att TK 210 ELISA har likvärdig funktionell prestanda som LIAISON Thymidine Kinase och 3H-dThd phosphorylation metoden.

Författarna konstaterar att TK 210 ELISA är ett värdefullt test för att diagnostisera och monitorera behandling av hematologiska maligniteter, och även bröstcancer som tidigare har beskrivits (Tumor Biology, 2016). TK 210 ELISA korrelerar inte bara med andra väl kända metoder, utan är också robust, lätt att använda och kan anpassas till automatiserade high throughput ELISA-plattformar.

För ytterligare information:
Johan von Heijne, tf VD
Telefon: +46-705-95 15 10
E-post: johan.vonheijne@arocell.com

Denna information är sådan information som AroCell AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Johan von Heijnes försorg, för offentliggörande den 18 september. 2018 kl. 11.30.

Kort om AroCell

AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinet Thymidine Kinase 1 (TK1) i blodprov. TK 210™ ELISA-testet ger värdefull information som kommer att kunna hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser.

För mer information, se www.arocell.com. 

TK 210 ELISA jämfört med andra metoder (PDF)