Swedish National Board of Health and Welfare’s report present the cancer development of the future in Sweden – AroCell, a potential player

Only available in Swedish.

Socialstyrelsen har undersökt och sammanställt i en ny rapport, framtidsinriktad omvärldsanalys inom cancerscreening. En av de nya screeningprogram som skulle kunna vara aktuella är screening för prostatacancer hos män. Vilket kan innebära att inte endast använda PSA som screeningmetod utan också att komplettera den med andra tester, till exempel vätskebaserade biopsier. I rapporten Socialstyrelsen skriver också att ”På längre sikt kan ett generellt screeningtest för cancer bli aktuellt. Man skulle då kunna upptäcka tidiga tecken på flera typer av cancer med hjälp av ett blodprov”. Samt att det finns ett behov av en individanpassad screening, där den individuella risken kan uppskattas, eller den redan existerade screeningen, bröstcancerscreening, effektiviseras.

AroCell tror att den individanpassade cancervården där biomarkörer som går att mäta genom ett blodprov kan hjälpa onkologer att enklare upptäcka och monitorera cancer. Screening kan vara ett alternativ för att snabbt selektera patienter som behöver utredas vidare för att avgöra om de har cancer.

Både prostatacancer och bröstcancer är några av AroCells fokusområden, där vi tycker att en protein biomarkör kan fungera för både screeningen, monitoreringen och upptäckten av återuppkomsten av dessa cancerformer, vilket också är två av de vanligare cancerformerna. Enligt rapporten från Socialstyrelsen har drygt 2 300 män dött till följd av prostatacancer i Sverige 2017 och 1 400 kvinnor till följd av bröstcancer.

Referens: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2019/2019-4-13