Nya resultat med TK 210™ ELISA kommer att presenteras på AACR 2018, 14 – 19 April i Chicago.

“The thymidine kinase 1 (TK 1) protein concentration in serum of Hodgkin Lymphoma patients; a marker of cell death and disruption of malignant cells?” By Jagarlamudi K.K. et al.

”För att nå framgång inom våra tre strategiska områden, klinisk validering, kommersialisering och licensiering & partnerskap krävs relevanta resultat från kliniska studier. Detta ökar intresset och motivationen att använda TK 210™ i olika sammanhang. Detta gäller exempelvis inom läkemedelsutveckling eller som integrerad del på ett IVD-bolags automatiserade plattformar för att med tiden möta behovet av större volymer av TK 210™ analyser. Detta sker i takt med att tillämpningsområdena blir fler för analys av TK 1 koncentration med vår TK 210™ ELSIA” säger Jan Stålemark, CEO AroCell AB.

Resultaten kommer att presenteras mer i detalj i mitten av mars på hemsidan för AACR 2018. Resultaten ger är ännu en pusselbit i den kliniska valideringen av TK 210™ ELISA. Den kliniska valideringen är ett av tre strategiska områden som vi arbetar med och en mycket viktig strategisk komponent.

http://www.abstractsonline.com/pp8/#!/4562/presentation/2955

Om AroCell
AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinet Thymidine Kinase 1 (TK1) i ett blodprov. TK 210™ ELISA-testet ger värdefull information som kan hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser.
För mer information, se www.arocell.com

För mer information, kontakta

Jan Stålemark, CEO
AroCell AB (publ)
Tel: +46(0)706926206
info@arocell.com

Information lämnades av ovanstående person för offentliggörande den 8 mars klockan 13:25