AroCells valberedning har haft sitt första möte

Enligt de principer för tillsättande av valberedning i AroCell AB (publ) som antogs på årsstämman den 15 juni 2018 ska valberedningen inför årsstämman 2019 utgöras av representanter utsedda av de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september samt av styrelsens ordförande.

Sedan valberedningens sammansättning fastställts meddelade AroCell idag att valberedningen inför årsstämman 2019 består av följande personer vilka tillsammans representerar cirka 8,8 procent av antalet aktier och röster i bolaget baserat på senast kända aktieägarinformation i slutet av september.

  • Bernhard Tribukait, representerar eget aktieinnehav
  • Staffan Eriksson, representerar eget och bolagsrelaterade aktieinnehav
  • Jon Eiken, representerar eget aktieinnehav samt
  • Claes Post, styrelsens ordförande

Jon Eiken utsågs till ordförande i valberedningen.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2019 som hålls i Uppsala den 16 maj 2019 samt på bolagets hemsida, www.arocell.com.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta genom att sända e-mail till info@arocell.com (rubrik ”AroCells valberedning”) eller via brev till:

AroCell AB
Att: Valberedning
Virdings allé 32B
754 50 UPPSALA

2018-11-20 Valberedning (PDF)

Kort om AroCell

AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinet Tymidinkinase 1 (TK1) i blodprov. TK 210™ ELISA-testet ger värdefull information som kommer att kunna hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser.

För mer information, se www.arocell.com.