Arocell rekryterar ny VD

Jan Stålemark har beslutat att lämna sin roll som VD för Arocell AB. Styrelsen har initierat en process att rekrytera en ny VD för Arocell. Johan von Heijne, idag ledamot av styrelsen, har utsetts till tillförordnad VD från och med 1 juni och tills dess en ny VD har tillsats.

Jan Stålemark har meddelat styrelsen att han efter fyra år önskar lämna sitt uppdrag som VD för Arocell AB. Jan kommer att bistå bolaget under en övergångsperiod. Arocell har under flera år arbetat med att utveckla, kommersialisera och etablera bolagets teknik, som är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinet Thymidine Kinase 1 (TK1) i blodprov. TK1 produceras i samband med att cancerceller delar sig och dör, då det frigörs i blodet.

Baserat på den patenterade tekniken har Arocell under Jan Stålemarks ledning kommersialiserat ett ELISA kit, TK 210™ ELISA, etablerat flera kommersiella partners så som sydkoreanska Green Cross Cell och nu senast framgångsrikt licenserat ut teknologin till ett av världens största diagnostik företag, Roche Diagnostics.

”Jan har under sina 4 år hos Arocell bidragit starkt till att kommersialisera Arocells teknologi och skapa framtida affärsmöjligheter för bolaget och vi önskar honom nu lyckat till i sin fortsatta karriär”, kommenterar Arocells styrelseordförande Professor Claes Post.

Bolagets strategi kvarstår. Arocell kommer därmed fortsatt att genom kliniska studier validera teknologins tillämpning inom diagnostik, kommersialisera den med hjälp av bolagets egen produkt TK 210™ ELISA, via distributionspartners och affärsutvecklingsinitiativ så som utlicensering och partnerskap. Arocells portfölj av kliniska studier kommer att profileras ytterligare genom att validera TK1 för användning inom olika cancerformer samt andra potentiella användningsområden.

”Det finns en betydande potential för Arocells teknologi. Bolaget avser nu att accelerera kommersialiseringen genom att fördjupa avtalen med Roche Diagnostics och Green Cross Cell, samt etablera nya partnerskap. Bolaget har också för avsikt att bredda tillämpningarna för TK1 analys med den egna CE-märkta produkten. En rekryteringsprocess av ny VD har startats. Styrelsen kommer att presentera en ny VD med optimal profil att realisera Arocells fulla potential under hösten”, fortsätter Claes Post.

Johan von Heijne, som tillsätts som tillförordnad VD, har tidigare varit VD för Biolin Scientific, ett av Ratos portföljbolag. Han har också arbetat för bioteknikföretaget GE Healthcare Life Sciences där han senast mellan 2008 och 2012 var General Manager för affärsområdet Research Products. Johan har också haft ledande befattningar vid Biacore, Radi Medical samt SEB Enskilda Corporate Finance där han var finansiell rådgivare. Johan har både djup strategisk och bred operativ erfarenhet och en dokumenterad förmåga att få saker gjorda. Johan är ledamot i styrelsen för Arocell AB.

För ytterligare information:
Claes Post, Styrelseordförande
Telefon: 073-656 92 28
E-post: claes.post@arocell.com

Johan von Heijne, Styrelseledamot
Telefon: 0705-95 15 10
E-post: johan.vonheijne@arocell.com

Denna information är sådan information som AroCell AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Claes Posts försorg, för offentliggörande den 22 maj. 2018 kl. 08:59.

2018-05-22 Rekryterar ny VD (PDF)

Kort om AroCell
AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinet Thymidine Kinase 1 (TK1) i blodprov. TK 210™ ELISA-testet ger värdefull information som kommer att kunna hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser.