Featured Articles


Julhälsning 2018

Mitt namn är Michael Brobjer och jag är sedan en dryg vecka ny VD på AroCell. Jag är tacksam att jag tillsammans med vår också nya finanschef, Anders Hultman fått förtroendet från aktieägare och styrelse att leda AroCell in i nästa fas. Med min bakgrund inom life science industrin och Anders erfarenhet från noterade life science företag tror jag att vi har en bra bakgrund och erfarenhet att leda AroCell vidare mot en kommersialisering av vår TK210 ELISA genom nya samarbetsavtal och ökad försäljning.

Min bakgrund består bland annat av en rad olika tjänster kring utveckling och analys av antikroppar och proteinläkemedel hos Pharmacia och Pharmacia&Upjohn. Jag har även arbetat med affärsutveckling på Biovitrum AB (numer sobi) och som marknadsdirektör på APL (Apotek Produktion & Laboratorier AB) samt som VD på Karessa Pharma AB.

AroCell befinner sig i ett mycket spännande skede. Grunden är lagd med en analysmetod för TK1 som både är enkel att använda, ger ett reproducerbart svar och är kostnadseffektiv. Metoden som bygger på ELISA teknologi är dessutom CE märkt. Flera externa kliniska studier där vår TK210 ELISA har använts för att mäta TK1 är färdigrekryterade och arbetet med att sammanställa och rapportera resultaten pågår. Min bedömning är att resultaten från två större studier (PROMIX och U-CAN studierna) kan vara färdiga för publicering under första halvåret 2019.

Under hösten har styrelsen arbetat med att ta fram en ny strategi för AroCell. Utifrån en utförlig analys av marknaden, omvärldsanalys och kommersiella möjligheter för AroCell har styrelsen tagit beslut på AroCell’s nya strategi och vår uppgift är nu att säkerställa att AroCell’s utvecklas i enlighet med strategin under 2019 och framåt. Det innebär framför allt att kommersialisera TK210 ELISA och ge både patienter, vårdgivare och aktieägare nytta av vår teknologi för att på ett enkelt, reproducerbart och effektivt sätt mäta förändringar i TK1 under behandling av spridd cancer.

Jag kommer säkerställa att allt fokus är på aktiviteter som ökar försäljningen av TK210 ELISA. Det kan bland annat innebära att teckna nya distributionsavtal, publicera data från våra kliniska prövningar, utveckla och uppdatera vår hemsida och öka vår närvaro på digitala kanaler. Allt vi gör ska motiveras med hur det bidrar till att öka försäljningen av TK210 ELISA på kort eller lång sikt.

Jag är väldigt glad för att få möjlighet att leda AroCell in i nästa nivå och att arbeta tillsammans med Anders och ett övrigt så kompetent team. Jag brinner för möjligheten att kunna erbjuda ett verktyg för snabb, tillförlitlig och enkel analys för att avgöra om behandlingen gett resultat och att erbjuda vårdgivare en möjlighet att mer effektivt fördela resurser för behandling av cancer samt att ge våra ägare en möjlighet att få avkastning på sin investering. Allt detta ger mig stor inspiration och driv för att tillsammans med teamet på AroCell erbjuda en metod att följa progression och regression av en tumör i t ex bröstcancer.

2018 har varit ett mycket intensivt och spännande år för AroCell som nu dock lider mot sitt slut. Jag vill därför ta tillfället i akt att tacka alla aktieägare, intressenter och partners för gott samarbete. Nu snart stundar Julen som här i Uppsala tycks ha en god chans att bli vit och för mig återstår bara att önska Er en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

Vi ser fram emot ett mycket spännande 2019!!

Michael Brobjer
VD AroCell